Murarkitektur i Tønsberg:
Slottsfjellstårnet

Tårn og kanoner.


© 2009 arkitekturhistorie.no