Murarkitektur i Tønsberg:
Tønsberg Gamle Rådhus, Torvet 1

Tønsbergs gamle rådhus ble oppført på en tomt som var blitt frigjort ved den kontroversielle nedrivingen av Mariakirken i 1864. Byens gamle kirkegård måtte vike plassen for det nye torvet, og ved dette nyanlagte byrom fikk Rådhuset en sentral plass.

Rådhuset ble oppført i årene 1865-67 etter tegninger av byggmester og arkitekt Johan Fredrich Lühr i Kristiania. Her fant man foruten byens administrasjonslokaler et politikammer, rettslokaler og en egen fengselsfløy med åtte celler. Den beskjedne fengselsavdelingen var den første tiden egnens distriksfengsel. Å oppføre Rådhusets bygninger kostet i alt 12 000 spd, hvorav 6 000 som tilskudd fra Staten. Inventaret utgjorde en tilleggsutgift på 800 spd.

Det forrige rådhuset i Store Langgate ble solgt på auksjon til bokhandler Morten Dessen. Lühr tegnet også et brannvaktstårn med sprøytehus for bygging i Storgaten 37. Disse planene ble imidlertid forlatt.

Det gamle rådhuset er bygget i pusset tegl over to høye etasjer, og har en symmetrisk komponert fasade mot Torvet. Midtaksen markeres av inngangspartiet, mens siderisalittene med hjørnekvadre danner komposisjonens tyngdepunkt. Stiluttrykket er en enkel, rundbuet nyrenessanse.

I årene 1929-1939 ble det foretatt en gradvis flytting av rådhusfunksjonene til Gunnarsbø, og Politiet overtok hele bygningen på Torvet.

Kilder:
Oscar Albert Johnsen – Tønsbergs historie
http://www-bib.hive.no/tekster/tunsberg/gunnarsbo/del10.htmlJohan Fredrich Lühr

Murarkitektur i Tønsberg

Arkitekturhistorie: arc! Historisk

Til arkitekturhistorie med navigasjon

Detalj av inngangspartiGeir Tandberg Steigan

 

© 2009 arkitekturhistorie.no