Murarkitektur i Tromsø:
Stengården, Bankgaten 13

Denne gården ble bygget i 1880 for agent, kommisjonær, hvalfangstdisponent og konsul Johannes Holmboe Giæver i hans sønners navn, ved arkitekt Lars Solberg som da oppholdt seg i Tyskland. Byggeledere på tomten var stadsingeniør Johan Caspar Preus Jordan og Ditlev Gunnerus Evjen, mens utførende byggmester var murmester Hans Sivertsen fra Bergen. Huset var byens første rene bolighus i mur.

Johannes Giæver etablerte i 1872 firmaet Mack og Giæver sammen med svogeren Christian Mack, som handlet innen konfeksjon. Dette firmaet gikk konkurs i 1881, Giæver var deretter disponent i hvalfangstfirmaet Madvig. Han var siden også britisk konsul, og leiet også ut skip til arktiske ekspedisjoner.

Stengården er bygget i pusset tegl over to og en halv etasje, og er utført i en tung nyrenessansestil med nyromanske innslag.

Stengården ble i 1893 overtatt av kommandørkaptein, overlos og innrulleringssjef Jens Schow Fabricius fra Kristiania og hans familie. Hans datter Sara Cecilie Gørvell Fabricius ble senere kjent som forfatter under navnet Cora Sandel. Familien flyttet videre til Storgaten 95 (fra 1911 Folkets Hus) i 1901.

Under Annen verdenskrig var Stengården lokaler for Gestapo.

Kilder:
Nils Andreas Ytreberg - Tromsø bys historie (1946-71)
C.S. Schilbred, Guttorm Friis - Slekten Giæver (1982)
http://www.tromsfylke.no/default.aspx?subcat=61&art=772
Selskapet for Tromsø bys vel
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/
http://www.tromsfylke.no/default.aspx?subcat=61&art=772Lars Solberg

arc! Historisk

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!