Arkitekter:
Lars Solberg (1858-1921)

Lars Solberg var elev ved Trondheims Tekniske Læreanstalt i årene 1874-77, før han var assistent ved Johan Digres arkitektkontor i Trondheim i perioden 1877-79. Der var han med på å tegne Det nygotiske kvartal (1878-79). Solberg fullførte sin arkitektutdannelse som elev av Conrad Wilhelm Hase ved Technische Hochschule i Hannover i 1879-80.

Solberg var i årene 1891-1914 lærer i kunsthistorie og formlære ved Trondheims Tekniske Læreanstalt, og lærer i bygningslære samme sted i perioden 1906-15. Siden var han overlærer i husbygging ved Trondheims Tekniske Mellomskole 1914-19.

I 1880 utførte Lars Solberg sine første kjente selvstendige arbeider: Dronningens gate 32, Trondheim (nygotikk) og Stengården, Bankgaten 13, Tromsø (nyrenessanse).

I perioden 1880-1884 var han ansatt som assistent hos arkitekt og Baurat Gotthilf Ludwig Möckel i Dresden. Deretter var han assistent hos arkitekt Christian Christie ved restaureringsarbeidene ved Trondheims domkirke i årene 1884-91.

Parallelt etablerte Solberg selvstendig arkitektpraksis i Trondheim i 1884. I 1886 vant han konkurransen om ombygging av Bergen Børs. Dette arbeidet ble fullført i 1893, og bygningen fikk et nybarokt stiluttrykk. Bygningen var opprinnelig ved arkitekt F.W.

Schiertz (1862). I denne perioden utførte han også Storgaten 4, Tromsø (1890, senklassisisme/nyrenessanse, senere Ølhallen). I Tromsø tegnet han også Tromsø museum (1892-94, nyrenessanse).

I 1894 inngikk Solberg et kompaniskap med arkitekt Johan Matheus Christensen, under navnet Solberg & Christensen. Dette kompaniskapet var i virksomhet til 1901, og utførte blant annet Trondheims Tekniske Læreanstalt, Munkegaten 1 (1893-98, nybarokk, rådhus fra 1930), Rønvik sindssygeasyl, Bodø (1895-1902, omfattende anlegg i nøktern jugendstil med detaljer i sveitserstil og fasader i råkopp - grovhuggen marmor), Trondheim borgerlige realskole (1900, nyrenessanse, senere Gerhard Schønings skole), Strinda kirke (1900, dragestil) og Frimurerlogen i Trondheim (1899-1902, nyrenessanse, i samarbeid med Karl Norum, interiører ved Axel Guldahl d. e). Sammen med Johan Christensen og Johan Osness tegnet Soberg E. C. Dahls fødselsstiftelse (1903-08, monumental jugendstil).

Solberg gjenopptok deretter sin selvstendige praksis, og var i virksomhet like til sin død. I denne perioden tegnet han en rekke skoler, som Lademoen folkeskole (1902-06, nybarokk), Lilleby folkeskole (1909-11, nordisk nybarokk), Villaveien skole, Narvik (1913), Nesna lærerskole (1918, nordisk nybarokk) og nybygg ved Trondheims katedralskole (fullført av arkitekt Carl J. Moe i 1925).

Solberg utmerket seg dessuten som sykehusarkitekt, med nybygg ved Innherred sykehus (1912-16), fasader til Stokmarknes sykehus (1917, nedbrent 1949), Troms og Tromsø sykehus (1916-19) og Østmarka sykehus i Trondheim (1919).

Lars Solberg ble det første æresmedlem i NAL.<p>

Anvendt litteratur:
Norsk kunstnerleksikon, JCE - Universitetsforlaget 1982-86
Arkitektur i 1000 år - Arkitekturguide for Trondheim, 1999
Trondheim Byleksikon, Kunnskapsforlaget, 1996
Eiliv Fougner - Norske ingeniører og arkitekter, 1916
Ingrid Pedersen - Smaksskiftninger i Trøndersk arkitektur fra 1780 til 1910 (1956)
Trondheim kommunes skoleanlegg - beskrivelse og antikvarisk klassifisering
Teknisk Ukeblad 1894

Andre kilder:
Selskapet for Tromsø bys vel
Troms og Tromsø sykehus, arkivkatalog 1863-1978
http://www.tromsfylke.no/default.aspx?subcat=61&art=772
http://de.wikipedia.org/wiki/Gotthilf_Ludwig_Möckel
http://www.stsh.no/sections.php?op=viewarticle&artid=42
http://www.arkheion.no/arkheion2-2002.pdf
Norske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Tromsø Kunstforening

Stengården, Bankgaten 13Geir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!