Murarkitektur i Tromsø:
Nordnorsk Kunstmuseum, Sjøgaten 1

Bygningen og dens omgivelser i gamle dager.


© 2007 arc!