Murarkitektur i Tromsø:
Nordnorsk Kunstmuseum, Sjøgaten 1

Bygningen i perspektiv.


© 2007 arc!