Murarkitektur i Tromsø:
Nordnorsk Kunstmuseum, Sjøgaten 1

Detalj av sideakse.


© 2007 arc!