Murarkitektur i Tromsø:
WI-TO-hjørnet, Storgaten 68

Denne hjørnegården ble oppført til erstatning for den gamle skredder Gundersen-gården, som ble revet etter at familien Gundersen solgte gården til Thoralf Willumsen. Nybygget ble tegnet av arkitekt Ole Stein, og sto ferdig i 1917.

Gården ble spesialinnredet for det formål å drive skoforretning. Tromsø Skotøimagasin ble etablert i 1906 av Dorothea Willumsen, etter initiativ fra hennes mann Thoralf Willumsen. Han hadde tidligere arbeidet for Salomon Skofabrikk i Kristiania, men var mest kjent som kinodirektør. Virksomheten flyttet til Storgaten 68 da gården sto ferdig. Eiendommen har tilhørt familien Willumsen siden dengang.

Gården er oppført i pusset tegl, over to etasjer samt en høy loftsetasje. Stiluttrykket er en ny-empire med visse jugenddetaljer, især vinduene. Fasadene har en stram komposisjon, med regelmessige vindusakser og hjørnekvadre. Hovedvolumet mot Storgaten er dominerende, mens det underordnede volumet mot Fredrik Langes gate er lavere og litt tilbaketrukket.

Kilder:
Nils Andreas Ytreberg - Tromsø bys historie (1946-71)
Bevaring i Tromsø sentrum, Plansjefen 1995/1998Ole Stein

arc! Historisk

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!