Murarkitektur i Tromsø:
Tromsø kunstforening, Muségaten 2

Tromsø Museum ble opprettet i 1872, og museet fikk kort etter grunnleggelsen lokaler for sin samling i Baptistkirken, der den første utstillingen ble åpnet sommeren 1873. I 1886 begynte arbeidet med å få oppført en permanent murbygning til museet. Arkitekt Lars Solberg i Trondheim ble etter hvert engasjert til oppgaven, og gravearbeidene ble påbegynt høsten 1892, på den gamle eiendommen Paulsminde som var donert av kommunen. Museumsbygningen ble innviet i forbindelse med Tromsøs hundreårsjubileum, 20. juni 1894. Det var dessuten inngjerdet et større område omkring bygningen, med en inngangsportal tegnet av ingeniør Henrik Backer. Her ble det satt opp flere midlertidige paviljonger i anledning av utstillingen.

Selve museumsbygningen er oppført i pusset tegl over to høy etasjer, under ledelse av entreprenør og byggmester John Andreas Johansen fra Trondheim. Hovedfasaden er symmetrisk komponert, med en gavlprydet midtrisalitt som tyngdepunkt i fasadekomposisjonen. Vindusaksene er vertikalt markert, med sammenknyttede, rundbuede vinduer i annen etasje. Første etasje er kvaderpusset. Museumsbygningen er utført i en enkel nyrenessanse.

Tromsø Museum hadde tilhold her til 1961. Fra 1981 har den gamle museumsbygningen huset Tromsø Kunstforening. Den første Kunstforeningen ble stiftet i 1877 etter initiativ fra tollbetjent Othar Ervigius Holmboe, far til maleren Thorolf Holmboe. Kunstforeningen ble nedlagt i 1888, og en ny Tromsø Kunstforening ble etablert i 1924.

Kilder:
Nils Andreas Ytreberg - Tromsø bys historie (1946-71)
Selskapet for Tromsø bys vel
http://www.tromsokunstforening.no/
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/Lars Solberg

arc! Historisk

Til arc!s hovedside med navigasjon

Kunstforeningen og omgivelsene

Kunstforeningen i perspektiv

Husets baksideGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!