Jugendstil i Ålesund:
Grimstadgården, Brunholmgaten 5a

Denne bolig- og forretningsgården ble oppført i 1906-07, for verftseier, smed og mekaniker Kristian Mikalsen Grimstad ved arkitekt Mathias Brække. Grimstad var ved århundreskiftet formann ved maskinverksted, men skapte snart sin egen virksomhet.

Brunholmgaten 5a er oppført i pusset tegl over to og en halv etasje, med en liten kvistetasje over dette. Selve bygningskroppen har to fulle etasjer, og hadde opprinnelig en symmetrisk komponert gatefasade. Første etasje i midtaksen er kvaderpusset, med fire høye, stikkbuede vinduer. Annen etasjes hjørner markeres med enkle pilastre, som for midtpartiets del er delvis kanellerte. Her er midtaksen artikulert med en grunn nisje med enkel barokkoverdekning. Gatefasadens hovedmotiv er den store frontgavlen, med markerte, vertikale bånd og et ovalt vindu i toppen. Sideaksene er enklere utført, og i venstre flanke er det gjort forringende forandringer, i tillegg til at inngangsdører er skiftet ut. I første etasje er flere vinduer dessuten skiftet ut. Den frilagte østgavlen er forseggjort, med svungne linjer i øvre del. Stiluttrykket er jugend, med et visst barokkpreg.

Ved folketellingen anno 1910 fantes fire husstander i gården. Gårdeier Grimstad og hans familie bodde i en av dem, og blant leieboerne var bygningssnekker Peder Aas, bodegabetjent Søren Meyer Kvarv og bryggearbeider Iver Heggen.

Kilder:
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund 1904-07
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspx
alesund.kommune.no
Arkivverket - Scannede kirkebøkerJugendstil i Ålesund

Mathias Brække

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Detalj av gavlparti

Detalj av inngangspartiGeir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no