Jugendstil i Ålesund:
Frikirken, Storgaten 22

Detalj av inngangsparti.






© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no