Jugendstil i Ålesund:
Frikirken, Storgaten 22

Ålesunds Evangelisk Lutherske Frikirke ble oppført i årene 1913-14, ved arkitekt Mathias Brække.

Evangelisk Lutherske Frikirkes første menighet ble etablert i Moss i 1877. Bevegelsen vant popularitet, og Ålesunds menighet ble etablert i 1906. Frikirken holdt i begynnelsen til i leiede lokaler. I 1910 var adressen Kipervikgaten, og Frikirkens forstander var Johannes G. Jensen fra Kristiania. Han ble senere forstander for søstermenigheten i Halden.

Kirkebygningen i Storgaten 22 er bygget i pusset tegl, og er føyet inn i fasaderekken langs Storgaten. Innvendig består den for det meste av en forsamlingssal. Gatefasaden er tredelt, med et bredt midtparti flankert av to ulike sideakser. Høyre flanke domineres av et buet inngangsparti, og venstre flanke består av et karakteristisk tårnparti, med forhøyet gesims og bratt tårnhjelm. Fasaden deles inn i seksjoner ved enkle pilastre, og taket er skifertekket. Stiluttrykket er en jugendstil påvirket av historismens nyromanske uttrykk.

Kilder:
Byleksikon: med kart og liste over ålesundske ord og uttrykk. 1: Litt om mye i Ålesund med kart og liste over ålesundske ord og uttrykk, Grytten, Harald, Sunnmørsposten forl., 1997
http://www.frikirken.no/frikirken.no/historien
http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/sok/1910
http://bjornolav.blogspot.no/2007/03/helbredelse-i-oldkirken.htmlJugendstil i Ålesund

Norske kirker

Mathias Brække

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Detalj av inngangspartiGeir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no