Jugendstil i Ålesund:
Emblemgården, Grimmergaten 6

Denne hjørnegården til Rasmus Rønnebergs gate ble oppført i 1904-06 skomagermester Ole Andreas Emblem fra Borgund ved arkitekt Mathias Brække. Her hadde Emblem i flere år sin privatbolig, foruten å leie ut de øvrige leilighetene. Slik var det også før bybrannen, da Emblem hadde en bygård samme sted.

Gården ble utført med stort avvik fra byggemeldingstegningene, med enkelt artikulerte fasader. Gården er oppført i pusset tegl over to og en halv etasje, på en høy kjeller, og har brukket hjørne. Hovedfasadenes asymmetriske komposisjoner understrekes av de høye arkoppbyggene. Ytterveggenes pussflater brytes over vinduene opp av innrissede gavlformer. Ellers er artikuleringen meget sparsom. Stiluttrykket er en beskjeden jugendstil.

Ved folketellingen 1910 hadde gården 31 beboere fordelt på seks leiligheter. Her bodde gårdeier Emblem med familie, og blant leieboerne var dampskipsrestauratør Nils Nilsen Dahle, tollbetjent John Møklebust, telefonistinne Jonette Marie Møklebust og politikonstabel Hans Olsen Næsje.

Kilder:
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Adressebok for Aalesund, Kristiansund, Molde – 1911-1913
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø), folketellinger http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspxJugendstil i Ålesund

Mathias Brække

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Detalj av vinduGeir Tandberg Steigan

 

© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no