Jugendstil i Ålesund:
Keiser Wilhelms gate 53

Denne beskjedne gården ble oppført i 1911-13, for slaktermester Karl Dalen fra Sande, ved arkitekt Mathias Brække. Dalen etablerte seg som slaktermester i Ålesund rundt århundreskiftet, da han fortsatt var i tenårene.

Gården er oppført i pusset tegl over halvannen etasje, på en høy kjeller i skrånende terreng. Gatefasaden er symmetrisk komponert, med store vinduer og en dominerende frontgavl. Gavlpartiet er et gjentagende motiv i arkitekt Brækkes bygninger. Første etasjes stikkbuede vinduer har svungne overdekninger i grunt relieff, avsluttet i stiliserte ornamenter. Disse vinduene har særegne, smårutede felt i nedre del. Huset har preg av å være en liten villabygning utformet som en bygård, og er holdt i en enkel jugendstil.

Karl Dalen var i 1910 bosatt i Buholmgaten 6, en gård han lot oppføre i 1907-08 etter arkitekt Eduard Carléns teninger. Dalen ble senere eier av fabrikken A/S Aalesund Canning Co., og var representant i bystyret.

Kilder:
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Adressebok for Aalesund, Kristiansund, Molde – 1911-1913
Hvem er hvem i næringslivet?: Merkantilt biografisk leksikon, Oslo: I kommisjon hos Halvorsen & Larsen, 1939
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø), folketellinger http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspx
http://www.alesund.kommune.no/Jugendstil i Ålesund

Mathias Brække

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Detalj av frontgavlGeir Tandberg Steigan

 

© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no