Jugendstil i Ålesund:
Kongens gate 24

Denne gården ble oppført i 1905 for Ole Nørve fra Borgund ved arkitekt Mathias Brække. Nørve drev bygnings- og trelastforretning i Ålesund, der han etablerte seg i 1880-årene. Før bybrannen i 1904 hadde han en bygård i Tollbodgaten. Entreprenørfirmaet O. Nørve har bestått lenge etter grunnleggerens død. Firmaet var blant annet ansvarlig for oppføringen av Totland kirke (1912). I Kongens gate 24 drev Lauritz Bernhard Rinnans spedisjonsfirma ekspedisjon for Nordenfjeldske Dampskibsselskab og skipet D/S Eira.

Kongens gate 24 er oppført over tre og en halv etasje, med gatefasade i pusset tegl. Fasaden er symmetrisk komponert, med en høy midtgavl som hovedmotiv. I første etasje utgjør et smalt inngangsparti midtaksen. Dette flankeres av to store butikkvinduer. Sideaksenes vinduer danner store rundbuer, og er artikulert med finhuggen sten. Huggenstenspartiene fortsetter som en brystning i hele første etasje. De øvrige vinduer i fasaden er også innfattet oventil og nedentil av huggensten. I veggflater, gesims og brystningspartier finnes svært rik stukkdekor, utført som barokkpregede vinblader og druer. De enkelt utformede smijernsbalkongene er prydet av stiliserte sentralmotiver. Gården utgjør et av de mest karakteristiske jugendstilsmotivene i Ålesund. Gården har et høyt, skifertekket saltak, og en samensatt grunnflate som løper langsmed og bak den lille bakgården.

Ålesunds daværende bygningssjef, Henrik Nissen, var bare måtelig begeistret for bygningen: ”Ligeovenfor har vi Hr. O. Nørves Bygning ved Brække, med mange gode Momenter og vel afpasset. Den storstillede Ornamentik virker dog noget urolig.” Senere er den livlige fasaden blitt satt stor pris på. Ved folketellingen anno 1910 hadde gården 16 beboere, fordelt på fire husstander. Her bodde blant andre ovenfornevnte Dampskibsexpeditør Lauritz Rinnan med familie, Dampskibsexpeditør og Skibsmægler Arthur Møller og Butikjomfru paa Meieriudsalg Brynhild Kofoed.

Kilder:
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund 1904-07
Adressebok 1909
Mathias Nicolai Brække 1873 – 1919 av Aud Farstad
http://www2.universitetsforlaget.no/statsforfatningen/index.php?tab=4
http://www.bryggja.no/index.php?f=08050120&sid=2&eid=5&spid=268&mid=010c&id=2799&mid=010c12
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspxJugendstil i Ålesund

Mathias Brække

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Detalj av gavlparti

Detalj av bue

Detalj av vinduer og ornamentfelt

Detalj fra annen etasje

Detalj av stukkornamenter

Annonse for L. B. RinnanGeir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no