Jugendstil i Ålesund:
Aallgården, Nedre Strandgate 11

Denne hjørnegården til Langberggaten ble oppført 1905-06, for overrettssagfører Cato Aall fra Kristiania, ved arkitekt Mathias Brække. Aall etablerte seg i Ålesund i 1890-årene, og drev ”Procedure, Omsætning, Incasso”. Han hadde sin bolig her i Nedre Strandgate, og kontor i Kongens gate.

Gården er oppført i pusset og upusset tegl over tre fulle etasjer, med høyt skifertekket tak og store frontgavler. Gatefasadene forbindes med et brukket hjørne med kraftig, hengende karnapp. Fasaden mot Nedre Strandgate er symmetrisk komponert, med vekselvis brede og smale vindusakser. Hovedaksen har tredelte vinduer og avsluttes oventil av en høy, svungen frontgavl. Den kortere fasaden mot Langberggaten er også grunnleggende symmetrisk, men her er frontgavlen forskjøvet. Over det hengende karnappet finnes en altan med stilisterte smijernsmotiver. Hjørnet avsluttes med en markant, særegen kurvet frontgavl, som følger gateløpets krumning, og samtidig avtegner en høy bue. I loftsetasjen har alle vinduer klassiske, buede overdekninger. Første etasje har store, buede butikkvinduer. De vesentlig pussede fasadene har kompositorisk fundament i upusset rød tegl. Dette materialet gjentas som markering i ulike ledd, også som enkle horisontale bånd, stedvis med uvanlige sirkler. Gården er utført i jugendstil, som et av arkitekt Brækkes mer eksentriske arbeider.

Ved folketellingen anno 1910 hadde gården 23 beboere fordelt på fire leiligheter. Gårdeier Aall bodde her med sin familie, og blant leieboerne var ”Logi og cafevertinde” Johanne Olsen, residerende kapellan Jørgen Blydt Mowinckel og fisker Leonard Olsen.

Kilder:
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Adressebok 1909
Adressebok for Aalesund, Kristiansund, Molde 1911-1913
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspx
alesund.kommune.noJugendstil i Ålesund

Mathias Brække

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Detalj av hjørnetGeir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no