Jugendstil i Ålesund:
Furmyrgården, Notenesgaten 10

Denne høye, smale gården ble oppført i 1904-1906 for dreiermester og bygningsnedkerifabrikeier Ole Kristian Furmyr fra Borgund, ved arkitekt Mathias Brække.

Furmyr etablerte seg i Ålesund i 1880-årene, og hadde også før bybrannen i 1904 en gård i Notenesgaten. Furmyr satt i det første styret for Ålesunds kommunale Kinematografer. Gården huset leiligheter og butikker, og i bakgården hadde Furmyr sitt eget verksted. I mange år drev Lars Krohn Dale kolonial- og fiskeforretning i første etasje.

Gården er bygget i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har asymmetrisk komponert gatefasade, med en enkeltstående vindusakse som flanke til de parstilte. Første etasje har store butikkvinduer, og to inngangspartier hvor de opprinnelige dørene er gått tapt. Dører og vinduer flankeres av pilastre med stiliserte ornamenter i et egenartet jugenduttrykk. Vinduene i de øvrige etasjer har todelte overdekningsfelter med samme grad av stilisering i de buede formene. I fjerde etasje løper horisontale riss langs pussflatene. Stiluttrykket er en stram jugendstil, ganske ulik arkitektens øvrige bygg fra samme periode.

Ved folketellingen anno 1910 hadde gården 12 beboere fordelt på tre leiligheter. Her bodde gårdeier Furmyr med familie, og blant leieboerne var kinematografeier Haakon Waldemar Iversen og vaskerske og pedell (vaktmester) Oline Kvamme.

Kilder:
Plakett
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø), folketellinger http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspx
alesund.kommune.noJugendstil i Ålesund

Mathias Brække

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Ornamental detaljGeir Tandberg Steigan

 

© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no