Jugendstil i Ålesund:
Thalberghuset, Øwregaten 1

Denne beskjedne hjørnegården til den bratte Bakkegaten ble byggemeldt i 1905 for blikkenslager Karl Ludvig Thalberg ved arkitekt Georges Heinecke. Kort etter døde blikkenslageren, og enken, Gerda Virginia, tok over virksomheten.

Gården er oppført i pusset tegl over én til to fulle etasjer, og har brukket hjørne med et høyt, buet gavloppbygg. Fasadene er uregelmessig komponert, og vindusåpningene artikuleres ved kraftige, stiliserte ornamenter. Taket er skifertekket med beslag i kobber. Stiluttrykket er en enkel, kraftfull jugendstil preget av nybarokk.

Hjørnets opprinnelige tårnoppbygg med spir er dessverre fjernet.

Ved folketellingen anno 1910 hadde huset to husstander. I den ene bodde enkefru Thalberg med barneflokk og tjenestefolk. I den andre leiligheten bodde havnebetjent Johan Garshol med familie.

Kilder:
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
http://www.nyttiuka.no/visSak.php?ID=1085 (død link)
"På skisseblokka" gjennom Ålesund. 1, Giskeødegård, Inger K., Ålesund : Sunnmørsposten forlag, 1992
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/Jugendstil i Ålesund

Georges Heinecke

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no