Jugendstil i Ålesund:
Sivertsengården, Skaregaten 5

Denne gården ble oppført i 1907 for skreddermester Ole Bernhard Sivertsen fra Akerø ved arkitektene Michalsen & Dahl.

Gården er oppført i pusset tegl over tre fulle etasjer, og har en høy, dominerende frontgavl. Gatefasaden er grunnleggende symmetrisk komponert, med unntak av første etasje. Den domineres av to store, kurvehankbuede butikkvinduer, flankert av et smalt, rundbuet inngangsparti. Åpningene er omkranset av kvaderfelter i puss, og har nøkkelstensimitasjoner øverst. Vinduene i etasjene over har enkle sålbenker, og i tredje etasje er brystningsfelter og overdekninger markert i rustikert puss. Gavlpartiet er avtrappet. Taket er skifertekket, og det er senere installert loftsvinduer. Stiluttrykket er en enkel jugendstil preget av senhistorisme.

Ved folketellingen anno 1910 hadde gården 37 beboere fordelt på fem leiligheter. Her bodde gårdeier Sivertsen med familie, og blant leieboerne var strykerske Laura Engeseth, stuert Gerhard Olsen samt flere av skreddermester Sivertsens lærlinger.

Frem til 1938 drev Olava Fiksdal pensjonat i gården. Da solgte hun den til Kinamisjonen, som etablerte avdelingskontor der.

Kilder:
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
http://www.nyttiuka.no/visSak.php?ID=1085 (død link)
Kristenliv på Sunnmøre og Romsdal : eit festskrift, Straume, Jakob, Bergen : Lunde, 1950
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/Jugendstil i Ålesund

Michalsen & Dahl

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no