Arkitekter:
Michalsen & Dahl

Arkitektene Carl Michalsen og Alfred Christian Dahl, hver av dem med egen praksis i Kristiania, etablerte i 1904 et felles arkitektkontor i Ålesund, der det ble blant de viktigste arkitektene i gjenreisingen av byen etter bybrannen i 1904. Iløpet av årene 1904-07 utførte arkitektene i overkant av 20 bygninger i Ålesund, i varierende utgaver av jugendstil og senhistorisme. Blant disse er Kirkegaten 11 (1904-05, nybarokk), Kongens gate 14 (1905-07, kraftig jugendstil), Nørvøyskolen, Parkgaten 11 (1906, romanskpreget jugendstil), Kaffistova, Lorchenesgaten 3 (1906, kraftig engelskpreget jugendstil), Hotel Scandinavie, Løvenvoldgaten 8 (1906, jugendstil preget av eklektisk historisme), Kirkegaten 19 (1906, engelskpreget jugendstil), Nedre Strandgaten 12 (1904-07, enkel jugendstil), Parkgaten 1 (1907, overdådig jugendstil) og Kipervikgaten 3 og 5 (1907, to sammenkomponerte bygninger i elegant og enkel jugendstil).

Henimot 1910 hadde begge arkitektene igjen etablert seg hver for seg i Kristiania. Michalsen etablerte deretter et produktivt kompaniskap med arkitektene Ekman & Smith, i arkitektkontoret Ekman, Smith, Michalsen.

Anvendt litteratur:
Norsk kunstnerleksikon, JCE - Universitetsforlaget 1982-86
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund 1904-07
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gateNorske arkitekter

Carl Michalsen

Alfred Christian Dahl

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 

Keiser Wilhelms gate 28, Ålesund

Henriksengården, Kongens gate 6, Ålesund

Løvoldgården, Skaregaten 1, Ålesund

Skaregaten 5, Ålesund

Storgaten 2, Ålesund

Westvigvillaen, Øwregaten 15, ÅlesundGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!/arkitekturhistorie.no