Ernest Blérot:
18 rue Ernest Solvay

Til venstre: dekor og årstall
Under: utsnitt av fasade
Nederst: detalj av dekor under karnapp

 18 rue Ernest Solvay: 

Detalj i huggen sten[tilbake]


© 1999 arc!