Ernest Blérot (1870-1957)

Blérot anvente arabiske og gotiske former i sin arkitektur. Han etablerte seg som arkitekt i Brussel i 1897, året han tegnet 34 rue Washington, som ble revet i 1989. Blérot tegnet stort sett bygårder, enten i form av leiligheter eller eneboliger, men utførte også enkelte butikkinnredninger. Såsnart som i 1900 fikk han for alvor sette preg på byen, med sammenhengende husrekker i kvartalsvis i rue Vanderschrick, rue Ernest Solvay og rue Saint Boniface. Han bygger videre på Hankars bindingsverkslignende geometri, men bruker gjerne brutte buer.

Blérots enorme bolig i rue Vilain XIIII (1901) var gitt samme enorme proporsjoner som Hortas Maison Aubecq, men begge disse er dessverre revet. Blérots bolig var utført med en rekke stilelementer lånt fra barokken.

Men ellers appellerte Blérot snarere til middelklassen enn til de best bemidlede med sine bygninger. Hans lange rekker av forenklet flamboyant gotikk og tudor-gotikk var ment for den voksende middelklassen under datidens høykonjunktur. Disse boligene ble delt opp da man ikke lenger opprettholdt den samme velstanden etter 1. verdenskrig.

Av Blérots arbeider kan nevnes 41 place Louis Morichar (1900) som har fine smijernsdetaljer, en barokkinspirert konsoll og de ovennevntre brutte linjer. Fra samme år har vi de nevnte bygninger i rue Vanderschrick, der Blérot også tegnet caféen "La porteuse d'eau" i bygningen på hjørnet av rue Jean Volders. Byningene i rue Vanderschrick er fra 1900-02, og er gjerne påvirket av ulike gotiske varianter i tillegg til ovennevnte karakteristika. Som hos Horta gjenfinner vi stadig den tudor-gotiske buen. De smale fasadene i rekke, med forseggjorte dører og glassmalerier danner et variert, men samtidig helhetlig gatebilde. De utstikkende, små karnappene gir gatebildet en spennende dynamikk. Det samme uttrykket finnes i rue Ernest Solvay, om ikke i samme omfang.

I gaten der Blérots bolig lå, rue Vilain XIIII, har arkitekten også utført nummer 22 (1901), 3 (1901, revet) og 9-11 (1903). I 40 rue de la Vallée (1903) gjenfinnes Hortas mørk grå hugne sten, mens de lyse partiene er erstattet med tegl. Bygningens svært spisse sideparti er spesielt verd å merke seg.

Blérots virksomhet i Brussel opphørte i 1910, og etter 1. verdenskrig konsentrerte han seg om restaureringen av familiens slott Elzenwalle, like ved Ypres, der han bodde til sin død.

Geir Tandberg SteiganUtvalgte utsnitt: 

Hus i rue Vanderschrick


13 Chaussée de Waterloo


Hus i rue Saint Boniface:

Nr. 17
Nr. 19


Hus i rue Ernest Solvay:

Nr. 12
Nr. 18
Nr. 19
Nr. 20[tilbake]


© 1999 arc!