Ernest Blérot:
19 rue Ernest Solvay

Til venstre: fasade
Under: "tympanon" med blomster
Nederst: balkongen i 2. etasje

 19 rue Ernest Solvay: 

Detalj av smijern


Detalj av blomster


Vindu i 2. etasje[tilbake]


© 1999 arc!