Ernest Blérot:
Rue Vanderschrick

Til venstre: blomsterdekor i 5 rue Vanderschrick
Under: "tympanon" med blomster i 13 rue Vanderschrick
Nederst: 13 og 15 rue Vanderschrick

 Rue vanderschrick: 

15 rue vanderschrick[tilbake]


© 1999 arc!