Brødrene Delune

Aimable Delune (1866-1923)
Den eldste Delune etablerte seg innen art nouveau like etter århundreskiftet. Det første av hans arbeider i Brussel er 41 rue van Elewyck, 1903. Omkring 1905 fulgte han opp med tre hus i avenue Winston Churchill, nr. 31, 94 og 96. De to sistnevnte er svært like, og med sine victoriansk-inspirerte karnapper kan de minne om Blérot. Omkring 1907 tegnet han nr. 17 og 19 rue Fernand Neuray, samt 112 avenue Albert, og omkring 1910 ble 140 avenue Ducpétiaux bygget. Huset arkitekten tegnet til seg selv, 174 avenue Brugmann, er dessverre revet.

Ernest Delune (1869-1947)
Ernest etablerte seg i nnen art nouveau like etter århundreskiftet, og var tidlig ganske produktiv. Husrekken i rue de la Vallée (nr. 2-10, 18-22, 26, 28 og 32) og det tilknyttede 17 rue Vilain XIIII er et av byens mest kjente art nouveau-komplekser. Disse bygningene ble til i perioden 1903-05. I 1906 sto 22 avenue Paul Dejaer ferdig, og omkring 1908 tegnet Ernest Delune 92 rue des Champs Elysées. Utover dette er den udaterte, og temmelig enkle, bygningen i 90 avenue Winston Churchill, kalt "t'Bieken" verdt å nevne. Ernest Delune var dessuten i 1913 involvert i et métro-prosjekt det aldri ble noe av.

Léon Delune (1862-1862)
Léon etablerte seg innen stilarten på samme tid som sine eldre brødre. I 1904, tegnet han sitt første og mest kjente hus, 2 rue de lac. Huset har en enkel oppbygning, men med fascinerende vindusfasonger og glassmalerier. Trappevinduet og karnappet er bygningens dominerende trekk. Året etter tegnet han seks hus i rekke, 9 til 19 rue de la Brasserie. Han utførte noen arbeider i 1910: 19, 21 og 23 rue de Hennin og 74 rue des Champs Elysées. Førstnevnte er et digert bygningskompleks, ganske strengt oppbygget.

De tre brødrenes stil leder oppmerksomheten henimot deres to samtidige Ernest Blérot og Paul Hamesse, med en utstrakt bruk av geometriske motiver både i konstruksjon og i smijern. Man kan i tillegg se påvirkningen fra flamsk renessanse og barokk i noen av bygningene. Brødrene utførte dessuten flere historistiske arbeider.

Geir Tandberg Steigan
Ernest Delune: 

Husene i rue de la Vallée (bildet viser nr. 32)[tilbake]


© 1999 arc!