Ernest Delune:
Husene i rue de la Vallée

Bilder fra forskjellige hus i rue de la Vallée

Til venstre: Fasaden til nr. 32
Under: Inngangsparti

 
Luftebalkong

Balkong

Dekorert "tympanon" over inngang i nr. 32

Dekorert "tympanon"
Husene i rue de la Vallée: 

Vindu


Detalj fra balkong i nr. 32


Dekorativ fasadedetalj


Geometrisk detalj fra balkong


Detalj fra inngangsparti


[tilbake]


© 1999 arc!