Jugendstil i Oslo:
Finansdepartementet, Akersgaten 42

Finansdepartementet er et kraftig dimensjonert monumentalbygg i jugendstil. Det ble bygget etter tegninger av arkitekt Henrik Bull etter konkurranse vunnet av Stener Lenschow etter utkast av 1887 og 1891. Konkurransens vinner måtte imidlertid trekke seg på grunn av sykdom, og Henrik Bull utformet et nytt utkast som innvendig og strukturelt ivaretok endel av Lenschows løsninger. Formspråket ble imidlertid radikalt endret, fra nyrenessanse til en borgaktig jugendstil. Også Henrik Bull bidro med et utkast i 1888 (Blå Stjerne), også dette med et historistisk snitt, men nådde dengang ikke opp.

Bare én fløy ble bygget av dette monumentale firefløyede komplekset. Fløyen ble påbegynt i 1901 og tatt i bruk i 1906. Alle fasader er kledt med huggen granitt. Bygningen var opprinnelig regjeringsbygning. Bygningen har en temmelig monoton fasade mot nord, hvilket skyldes at hovedfløyen var ment å skulle skjøtes på her. Bulls hovedintensjon med byggverket kommer ikke tilsyne, da hovedfløyens fasade var ment å være kompleksets samlende punkt, med de mest artikulerte fasader.

Henrik Bull utførte også et nitid arbeid innvendig. Interiøret er gjennomført i hans nasjonalt pregede jugendstil, med myk detaljering i natursten, gips, tre, metall og glass. Spesielt de tre trappegangene er rikt dekorert. Den midtre av disse er den største, med flere kryssende trappeløp.

Henrik Bull ble for arbeidet med Regjeringsbygningen tildelt Houens fonds diplom, 1904.Jugendstil i Oslo

Henrik Bull

Utvalgte utsnitt: 
Midtseksjon av langside mot Høyesterettsbygningen

Kortside mot Grubbegaten

Risalitt og bekroning

Detalj av bekroning med "Ja vi elsker"

Kortsiden mot Grubbegaten nedenfra

Detalj av utspring

Inngang fra Grubbegaten

Detalj av inngangsdør

Inngang fra Akersgaten

Detalj av trapp ved Akersgaten

Fra den midtre trappegang

Detalj fra den midtre trappegang

Detalj av stenarbeid

Dørhåndtak og uglemotiv

Dør i møterom

Detalj av motiv over døren

Detalj av trearbeid i dørfylling

Fra den østlige hovedtrapp

Detalj av veggutsmykningGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!