Jugendstil i Oslo

Jugendstilen, eller art nouveau, kan innenfor arkitekturen sies å ha blitt til omkring 1893. Denne tendensen gir først markante utslag i Norge etter 1895, og omkring 1898 gjør mange arkitekter i Kristiania bruk av jugendmotiver. I de husene fra slutten av 1890-årene der jugendstilen synes, opptrer den mest som variant av historismen. Jugendstilen får ikke prege Kristiania i vesentlig grad, ettersom byen led store økonomiske tilbakeslag ved eiendomskrakket i 1898-99. Byggevirksomheten avtok dramatisk, og frem mot 1905 ble det bygget langt færre boliger enn på 1890-tallets annen halvdel. I 1904 forlot mange arkitekter byen for å arbeide i Ålesund, men mange av disse kom tilbake og utførte jugendarbeider i Kristiania. Andre hadde utviklet et jugendformspråk lenge før avreisen. Arkitekter som Kristen Rivertz, Heinrich Jürgensen, Hagbarth Schytte-Berg, Alfred Christian Dahl og Carl Michalsen utførte alle jugendbygg i hovedstaden før de etablerte seg i Ålesund. I tillegg ble det utført flere monumentalbygg i Kristiania omkring år 1900; her var gjerne Henrik Bull innblandet. Til tross for at Oslo aldri fikk noe påfallende jugendpreg, finnes det altså flere byggverk i denne stilarten i byen. Et utvalg av disse presenteres nedenfor.

Akersgaten 7-9
Finansdepartementet, Akersgaten 42
Anton Schjøths gate 13
Anton Schjøths gate 15-17
Franck-gården, Bogstadveien 11
Colbjørnsens gate 1
Bokhuset, Eckersbergs gate 14
Fougstads gate 22
Fougstads gate 25
Frydenlunds gate 1
Historisk museum, Frederiks gate 2
Geitmyrsveien 27
Hegdehaugsveien 14
Villa Hurum, Kruses gate 8
Magnus Bergs gate 3
Norderhovgaten 11
La Belle Sole, Observatoriegaten 2b
Oscars gate 43
Oscars gate 63-65
Oscars gate 67-69
Oscars gate 71
Pilestredet 15
Pilestredet 15b
Fagerborg kirke, Pilestredet 72
President Harbitz' gate 23
Professor Dahls gate 5
Marmorgården, Riddervolds gate 3
Sandakerveien 58a, Sagene brannstasjon
St. Halvards plass 1
Schultz' gate 14
Serpentingården, Stortingsgaten 4
Skovveien 8
Skovveien 39
Knekkebrødfabrikken, Smedgaten 49
Sorgenfrigaten 23
Svoldergaten 2
Thomas Heftyes gate 13
Thomas Heftyes gate 38
Thomas Heftyes gate 42, Heftyeterrassen
Tors gate 1
Kiellands dropsfabrikk, Tøyengaten 31
Ullevålsveien 48
Ullevålsveien 60
Valkyriegaten 3
Valkyriegaten 7
Vallegaten 6
Vogts gate 54
Waldemar Thranes gate 40
Kristiania Haandværkeres Sparekasse, Øvre Slottsgate 11
Øvrefoss 4
Åkebergveien 50

Alle fotografier ved G. T. Steigan med mindre annet nevnes

Anvendt litteratur/kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Byarkivets byggesaksarkiv
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget, 1999
Oslo Byleksikon - Kunnskapsforlaget, 1987, 2000
Kristiania bys matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
Amund Helland - Kristiania, 1917
Kristiania i Sentrum - Fortidsminneforeningen, 1996
M. C. Kirkebøe Ð Oslos kirker i gammel og ny tid
http://www.kirken.oslo.no/
Dagsavisen - I BybildetTil arc!nouveaus hovedside med navigasjon


Utvalgte utsnitt:

Historisk museum, Frederiks gate 2


Fagerborg kirke, Pilestredet 72


La Belle Sole, Observatoriegaten 2b


Finansdepartementet, Akersgaten 42


Fougstads gate 25


Kristiania Haandværkeres Sparekasse, Øvre Slottsgate 11


Heftyeterrassen, Thomas Heftyes gate 42


Arkitekter:
Samuel Borgfelt
Henrik Bull
Eduard Carlén
Ivar Cock
Alfred Christian Dahl
Oskar Dehkes
Christian Fürst
Hans Grønneberg
Lilla Hansen
Oscar Hoff
Balthazar Lange
Alf Hurum
Carl Michalsen
Syver Nielsen
Henrik Nissen
Eilert Paulsen
Kristen Rivertz
Hagbarth Schytte-Berg
Egil Selmer
Ole Stein
Halfdan Strøm
Emil von Trepka
Harald Aars

De fleste bildene på arc! kan leveres høyoppløselig.
Priser per bilde:
Til bøker, rapporter og læremidler kr. 400,- +mva
Til presse, tidsskrifter og reklame kr. 600,- +mva
Angi bildeønske(r) ved bestilling.
Bildene tilsendes per e-post i jpg-format.


Geir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no