Jugendstil i Oslo:
Franck-gården, Bogstadveien 11

Detalj av brystningsfelter.

[tilbake]


© 2003 arc!