Jugendstil i Oslo:
Franck-gården, Bogstadveien 11

Denne store forretningsgården ble byggemeldt på en parsell av Rosenborggaten 1 i 1899, og sto ferdig oppført i 1902. Byggherrenes navn var Jensen og Nilsen, mens husets arkitekt var Carl Michalsen.

Ved ferdigstillelsen av gården etablerte Johannes Franck sin utstyrs- og manufakturforretning i første etasje. Hans virksomhet blomstret, og på 1920-tallet hadde hans overtatt alle lokaler i gårdens første og annen etasje. Franck ble med tiden eier av hele gården, og hans arvinger solgte den først i 1984. Da ble det etablert flere mindre butikker her, og gården har senere blitt mest kjent som Tatler-gården.

Franck-gården ble opprinnelig bygget som forretnings- og bolighus. Opprinnelig var kun første etasje bygget for forretningsdrift, med en åpen komposisjon og store vinduer. Deler av annen etasje har senere fått det samme preget. De øverste etasjene er utført i pusset tegl, og gårdens stiluttrykk er jugendstil preget av hollandsk renessanse. Hovedfasaden mot Bogstadveien er symmetrisk komponert, der tårnoppbygg med spir danner flankene, og midtaksen understrekes av en trappegavl og et karnapp. Fasadens ornamentale artikulasjon er utført i upusset rød tegl som markerer de konstruktive ledd, samt pussede brystningsfelter med blomsterornamentikk.Jugendstil i Oslo

Carl Michalsen

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Tårn og gavl mot Sporveisgaten

Detalj av tårn og gavl

Detalj av tredje og fjerde etasje

Detalj av brystningsfelterGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!