Jugendstil i Oslo:
Frydenlunds gate 1

Denne leiegården ble oppført i 1895 for en byggmester Halvorsen etter tegninger utført av arkitekt Halfdan Strøm. Gården ble bygget på en tomt utparsellert fra det gamle Ullevålsveien 35. Henimot århundreskiftet var eiendommen overtatt av en H. A. Andresen. Blant gårdens 82 beboere i år 1900 var musikklærerinne Hanna Henriette Angell, assistent i Kontrollrevisjonen for skipsmål Thorvald Diderik Bergersen, disponent for møllebruk, bryggeri og landhandleri Hartvig Riis og elektriker Alf Wold.

Denne store femetasjes hjørnegården er oppført i pusset tegl. Gården er utført i jugendstil preget av en enkel senhistorisme (nyrenessanse/nybarokk). Den svungne utsmykningen omkring vinduene vitner om tidens smak.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899Jugendstil i Oslo

Halfdan Strøm

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Detalj av vinduGeir Tandberg Steigan

 

© 2005 arc!