Jugendstil i Oslo:
Geitmyrsveien 27

Denne svært enkle jugendvillaen ble bygget i 1906 etter tegninger av arkitekt Emil von Trepka. Byggherre var disponent og skofabrikkbestyrer Siegmund Salomon, innvandret fra Kiel mot slutten av 1800-tallet.

Villaen har en ganske beskjeden størrelse, og har glattpussede fasader uten markerte vindusomramminger. Taket er valmet, med et fremskutt midtparti med halvvalm. Skorstenene er gitt en ganske uvanlig bekroning. Gesimsbåndene er brede, men lite markerte. Foran hovedfasaden finnes også en liten loggia.Jugendstil i Oslo

Emil von TrepkaGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!