Jugendstil i Oslo:
Oscars gate 67-69

Denne store hjørnegården består av to sammenbyggede leiegårder, og ble oppført for to aksjeselskap (a/s Oscars gade 67 og a/s Oscars gade 69) i 1916 etter tegninger av arkitekt Peter Lauritz Lowzow. Den sammenslåtte fasaden mot Oscars gate er symmetrisk komponert, med en bred midtrisalitt og to siderisalitter, med tilbaketrukne, balkongprydede fasadepartier imellom. Rundbuer og jugendbuer mykner opp den ellers kompakt komponerte og kraftige fasaden. Hjørnekarnappet har en mykt avrundet form, mens fasaden mot Meltzers gate har en svak krumning på en ellers enkel flate. Stiluttrykket er kraftig, enkel jugendstil med preg av nordisk nybarokk.

I nr. 67 er det senere bygget på en etasje.Jugendstil i Oslo

Peter Lauritz Lowzow

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Vindu i nr. 67

Inngangsparti i nr. 67

Detalj fra inngangsparti i nr. 67

Inngangsparti i nr. 69Geir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!