Jugendstil i Oslo:
Oscars gate 71

Detalj fra fjerde etasje.

[tilbake]


© 2004 arc!