Jugendstil i Oslo:
Oscars gate 71

Denne gården ble bygget i 1899-1900 for grosserer Chr. Strøm og arkitekt Christian Fürst, etter sistnevntes tegninger. Eiendommen het lenge Oscars gate 71b, og var parsellert ut fra familien Strøms eiendom i nr. 71. Arkitekt Fürst overtok etterhvert byggherrerollen.

Gården er oppført i pusset tegl, med et rikt artikulert uttrykk i jugendstil sterkt forankret i nybarokk, med brede kurvehankbuer og frodig detaljering. Komposisjonen er fast og symmetrisk, der to nestensymmetriske halvdeler danner helheten. Over en ganske lett, høy sokkel troner to tårnlignende karnapper. Det bratte taket er belagt med mønsterlagt skifer, og karnappenes tårnhjelmer er utsmykket med smale, langbuede vinduer.

Karnapptårnenes etasjeskiller og pilastre er rikt dekorert med ulike ornamentale figurer. Middelalderske pilarer flankerer de brede vinduene i første etasje, samt det godt komponerte portrommet. Bygningen har nok stått som forbilde for arkitekt Eduard Carléns utforming av kvartalet på motsatt side av gaten; Oscars gate 74-76-78, byggemeldt år 1900.Jugendstil i Oslo

Christian Fürst

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Fra fjerde etasje

Detalj fra fjerde etasje

Portrommet

Fra portrommet

Detalj fra portrommet

Vindu i første etasjeGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!