Jugendstil i Oslo:
Kristiania Haandværkeres Sparekasse, Øvre Slottsgate 11

Denne forretningsgården ble oppført i årene 1895-97 for Kristiania Haandværkeres Sparekasse ved arkitekt Ivar Cock. Kristiania Haandværkeres Sparekasse ble grunnlagt i 1864 for å ivareta håndverkernes lånebehov. Gården Håndverkeren var bankens første tilholdssted, men man fant senere lokaler i Øvre Slottsgate 25 (Fabritiusgården). Da disse lokalene ble for små, lot man oppføre denne nye, standsmessige bygningen.

Dette er et av Ivars Cocks mange luksuriøse forretningspalasser, og det er utført i en nybarokk stil med preg av jugend. Over en kraftig, velartikulert huggenstens sokkel hviler et kompositorisk ledd på to etasjer, der vindusaksene er bundet sammen med finhugne bånd i natursten mot en grovpusset teglfasade. Øverste bygningsledd er enklere utført, med en markant, midtsstilt gavl, som sammen med hovedinnngangen og balkongen over denne markerer midtaksen og fasadens symmetriske komposisjon.

I 1924 ble det foretatt enkelte ombyggingsarbeider ved arkitekt Olaf Lilloe.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania i Sentrum - Fortidsminneforeningen, 1996Jugendstil i Oslo

Ivar Cock

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Parstilte vinduer

Detalj av brystningsfelt

Detalj av vindusoverdekning

Husets inngangsportal

Balkongen over inngangsportalen

Feste til flaggstang over inngangsportalen

Detalj av inngangsportalen

Detalj av smijernsarbeiderGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!