Jugendstil i Oslo:
Professor Dahls gate 5

Denne hjørnegården er utført i en enkel jugendstil som minner om Ålesundsarkitekturens nøkterne bygninger. Huset ble bygget etter tegninger levert av murmester Samuel Borgfelt i 1902. Her finnes et markant hjørnetårn, og små rustikke felter i den glatte fasaden. Borgfelts opprinnelige tegninger viser en langt mer artikulert og variert fasade, men ganske mange bygninger ble forenklet endel i tiden etter eiendomskrakket i Kristiania 1898-99.

Underetasjen er på 1900-tallet blitt behandlet svært respektløst.Jugendstil i Oslo

Samuel Borgfelt

Utvalgte utsnitt: 
Hjørne og tårn

Vegg og detaljer

Detalj av dekorert felt

Borgfelts tegning av fasaden mot HoltegatenGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!