Jugendstil i Oslo:
Skovveien 8

Denne store leiegården ble oppført i 1898-99 for Hansen & Gaarder ved arkitekt Halfdan Strøm, på en tomt utskilt fra Skovveien 4. Prokurist, gårdeier og mecanicus Olaf Martin Gaarder var selv blant beboerne her i år 1900. Blant leieboerne på denne tiden var den franske bankier Evenon Brard, blomsterforretningsinnehaverske Helga Bergh, pensjonatinnehaverske Bolette Reenskoug og generalagent og konsul Georg Hvistendahl. Leilighetene var store og romslige, med inntil åtte beboelsesrom.

Gården er monumentalt anlagt, med hovedfasade mot Skovveien og sidefasader mot Frognerveien og Behrens gate. Fasadene er symmetrisk komponert, med midtrisalitter og hengende hjørnekarnapper. Fasadene er utført i pusset og upusset rød tegl, med en tung, enkel sokkel i huggen sten. Tredje og fjerde etasje er rikt ornamentert, i en jugendstil påvirket av gotikk og barokk. Smijernsarbeidene er utført i karakteristisk jugendstil. Loftet har trappegavler og forhøyede takpartier.

Også i nyere tid har det vært drevet overnattings- og bevertningsvirksomhet her, i form av Frogner House Hotel.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Jugendstil i Oslo

Halfdan Strøm

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Perspektiv fra Frognerveien

Detalj av fasadeparti

Detalj av vindusoverdekning

Detalj av balkong

Detalj av konsollGeir Tandberg Steigan

 

© 2005 arc!