Jugendstil i Oslo:
St. Halvards plass 1

Her lå omkring år 1900 et mindre hus, som rundt 1910 ble revet. I 1911-12 lot Interessentskabet St. Halvards plads 1 oppføre en leiegård etter tegninger av arkitekt Harald Aars. Gårdens fasade er brukket i overgangen mellom Oslo gate og plassen. Fasaden domineres av to tårnlignende partier som er hevet over gesimsen. Disse er utstyrt med flerkantede karnapper. Foruten sokkeletasjen, som har fasade i upusset rød tegl, er fasaden pusset. Den har svært få ornamentale elementer, og er utstyrt med en meget enkel gesims. Gården er utført i en sen jugendstil med preg av den kommende motestilen som kalles nordisk nybarokk. Loftet er utbygget til leiligheter sent på 1900-tallet.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899Jugendstil i Oslo

Harald Aars

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Detalj av tårnoppbygg

Detalj av inngangspartiGeir Tandberg Steigan

 

© 2005 arc!