Jugendstil i Oslo:
Valkyriegaten 7

Denne markante hjørnegården er utført i jugendstil basert på nygotiske former. Den ble byggemeldt i 1898 ved arkitekt Oscar Hoff for byggmester Elias Martinussen Nupen fra Sunnmøre. Valkyriegaten 7 sto ferdig i 1899, et årstall som er gjengitt på fasaden.

Bygningen er utstyrt med et rundt hjørnetårn, og har rik ornamentikk. En bred risalitt mot Jacob Aalls gate er bekronet med en dekorert gavl og et lite tårn, og man finner en beslektet gavl vendt mot Valkyrie plass. Byggmester Nupen har latt sine initialer pryde værhanen. Elias Nupen var i 1900 registrert som beboer av både Majorstuveien 33 og Valkyriegaten 7; begge gårdene ble bygget for hans regning.Jugendstil i Oslo

Oscar Hoff

Utvalgte utsnitt: 
Gavl og tårn

Detalj av gavl

Smijern og fisk

Vinduer i annen etasje

Detalj av vindusomrammingGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!