Jugendstil i Sandefjord:
Apoteket Nordstjernen, Kirkegaten 8

Apoteket Nordstjernen ble oppført i 1900, like etter bybrannen i Sandefjord. Bygningen ble oppført etter tegninger av Kristiania-arkitekten Carl Michalsen, som også utformet den nye Sandefjord kirke. Nordstjernen ble bygget for apoteker Osvald Fredrik Bruun fra Horten.

Bruun var bestyrer av apoteket i Sandefjord allerede i 1875, som han overtok ansvaret for etter apoteker Axel Chr. Krog. Han var allerede som 17-åring apotekerdreng hos Krog. O. F. Bruun var gift med Valborg Grønbeck, pleiedatter av Carl Schanke, sorenskriver i Tromsø.

Apotekergården er en hjørnebygning til to gatehjørner utformet i en livlig blanding av hollandsk nyrenessanse og jugendstil, med fasader i rød tegl, og dekorerte felter i puss og stukk, med innslag av lysere tegl. En spesiell dekorativ oppmerksomhet er viet vinduenes brystningsfelter. Selve hovedhjørnet markeres kraftig av et hengende tårn der spiret er bekronet med en spennende smijernsutsmykning over den skiferkledte løkkuppelen. Tårnet flankeres av to trappegavler. Det andre hjørnet er mer forsiktig markert, med en liten kuppel.

Anvendt litteratur/kilder:
Kulturminner 5.6, 1991 - Sandar historielag
Registreringssentral for historiske dataCarl Michalsen

Utvalgte utsnitt: 
Kuppel og spir

Detalj av spiretGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!