Jugendstil i Sarpsborg:
Glenghuset, Dronningens gate 34

Detalj av gesimsfrise.

[tilbake]


© 2003 arc!