Jugendstil i Sarpsborg:
Glenghuset, Dronningens gate 34

Dette huset ble oppført i årene 1909-11 som forsamlingslokale for Sarpsborg Kristelige Ungdomsforening på en tomt anskaffet for 800 kroner. Bygningen ble utformet av arkitekt Helge Bratt, og oppført under ledelse av byggmester Søren Iversen fra Rakkestad og murmester Sophus Johannessen fra Eidsberg. Johannessen arbeidet i Sarpsborg fra århundreskiftet til omkring 1940. Han ledet oppføringen av en rekke bygninger for Sarpsborg kommune, som det gamle rådhuset og Kirkegaten skole.

Huset kostet ialt 18.300 kroner å oppføre bygget. Sarpsborg Kristelige Ungdomsforening ble stiftet i 1893, og foreningen holdt til her til 1994.

Huset er utført i rød tegl, som stedvis er pusset. De konstruktive ledd markeres med upusset tegl, mens flater og artikulasjon er utført i puss. Huset har en symmetrisk komponert hovedfasade, der to fremskutte sidefløyer flankerer den tilbaketrukne hovedfløyen. Sidefløyenes vindusakser markeres med buede arkoppbygg foran det valmede mansardtaket. Huset er utført i jugendstil. Inngangspartiet er tilbygget ved restuareringen av huset i 1999.

Glenghuset ble innviet som kulturhus den 17.november 1999, etter at huset gjennom trusler om rivning ble regulert for bevaring.

Kilder:
http://www.gleng.no/
http://draug.rhd.isv.uit.no/
Inger Elise MagnussenHelge Bratt

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Glenghuset i perspektiv

Detalj av gesimsfriseGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!