Halden:
Rød herregård

Rød kan ha tilhørt Peder Colbjørnsen, og gjennom hans søster Karen Krabbe Colbjørnsdatters eksteskap med Carsten Nielsen Tank kan gården ha kommet i slekten Tanks eie. Carsten Tank overtok Rød i 1733, og sønnen Nils Carstensen Tank benyttet Rød som sommersted på annen halvdel av 1700-tallet. Han fikk bygget ut våningshuset til en herskapelig gård, og videreutviklet barokkhaven som eksisterte allerede i 1699.

Den yngre Carsten Tank utviklet Rød til gårdens historiske høydepunkt tidlig på 1800-tallet, da hr. Tank fikk fast bolig på Rød. Han benyttet tidligere gården som sommerbolig.

Gårdens hovedbygning har i dag et sammensatt preg, monumentalt beliggende på toppen av parken, med en asymmetrisk komposisjon, der takene på det stort sett to etasjes huset varierer mellom sadelform og halvvalm. Bygningen har preg av Louis-Seize med et hint av rokokkoens periode, mens venstre fløy stammer fra 1875.

I tiden omkring 1814 skiftet Carsten Tank stadig side, og var blant annet statsråd i Christian Fredriks korte regjeringstid, før han støttet unionen med Sverige. Han var senere stortingspresident. Hans omfattende forretningsdrift sviktet i 1820-årene, og i 1829 ble han tvunget til å avvikle sin virksomhet på Rød. Svigersønnen Peter Martin Anker overtok, og flyttet inn etter svigerfarens død i 1832. Hustruen Didrikke Cathrine Tank døde imidlertid allerede året etter. Den neste hustruen, Cathrine Gløersen, ble boende på Rød til sin død i 1902.

Peter Anker var stortingsmann, ordfører i Berg, stifter av Fredrikshalds sparebank og blant Saugbrugsforeningens grunnleggere i 1859. Han fikk utført flere tilbygg og nybygg på Rød. Til dette arbeidet engasjerte han arkitekt Heinrich Ernst Schirmer og hans kompanjong Wilhelm von Hanno. Bygningene ble oppført i senklassisistisk stil med trekk av historisme. Det mest dominerende elementet er den murte havesalongen flankert av to drivhus. Disse ble først innviet ved Peter Ankers død i 1863. Schirmer og von Hanno utførte også gartnerboligen i mur, og den store bygningen som omfatter låve og fjøs er muligens også deres verk - den er utført i sveitserstil og har blant annet den spesielle vindusformen til felles med samtidige arbeider av arkitektene. Med ombyggingen ble det dannet en lukket plass bak hovedbygningens venstre fløy.

Peter Martin Anker d. y., sønnesønn av den eldre, overtok Rød i 1903, og fikk igangsatt betydelige ominnredningsarbeider. Hallen og spisestuen ble utformet av arkitekt Halfdan Berle, og er utført i en engelskpreget jugendstil.

Peter M. Anker var først gift med forfatterinnen Nini Roll, men etter deres skilsmisse i 1907 ble Peter gift med sin forhenværende kones nye manns søster, Borghild Anker! Hun var tidligere gift med Gottfred Rasch, og etter Peter M. Ankers død i 1939 ble hans eiendommer delt mellom Borghilds sønner Nils, Fritz og Ole Rasch. Rød kom i Oles eie, men han og Fritz ønsket ikke å drive gården, og overdro eiendommen til Stiftelsen Rød Herregård i 1961. Stiftelsen driver idag et museum her.

Anvendt litteratur:
Rød Herregård - Stiftelsen Rød Herregård, 1987
Jostein Vormeland - Otto Tank, pioneren fra Rød herregård, 1999
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt

Schirmer & von Hanno

Halfdan Berle

Til arc!3s hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Hovedbygningens havefasade

Havepaviljongen og hovedbygningen

Hadefasadens fremskutte parti

Hovedbygningen sett fra låven

Fløyen fra 1875

Inngangsparti fra 1875

Havepaviljongen

Drivhuset

Fjøs, låve og sveitserbolig

Fjøset

Gartnerboligen

Gartnerboligen

Detalj fra gartnerboligen© 2002 arc!