Hamar:
Sagatun folkehøyskole, Sagatunveien 47

Sagatun folkehøyskole ble bygget for initiativtager og bestyrer Herman Anker i 1864. Det ble ialt oppført fire bygninger etter arkitekt Emil Victor Langlets tegninger. Av disse fremstår bestyrerens villa som hovedbygningen, med dens elegante utforming, mens skolebygningen, gymnastikkbygningen og lærer Olaus Arvesens bolig var utformingen svært enkel. Hovedbygningen er holdt i en asymmetrisk anlagt sveitserstil med gavlformede vinduer, gitt et nygotisk preg. Bygningens forskjellige volumer er variert i høyde, og de to gavlpartiene er fremskutt. Mellom disse finnes en stolpebåren veranda. Den dominerende fløyen i to og en halv etasje har et uvanlig, polygonalt karnapp. Det er mulig at Ankers villa ble bygget noe senere enn de øvrige bygningene, da han ennå ikke var flyttet inn i 1865. Det hadde imidlertid Arvesen, og en annen beboer i hans villa var "spisevært" Ole Larssøn fra Vang.

Sagatun var landets første folkehøykole da den ble etablert i 1864, med utgangspunkt i de danske folkehøyskolene og N. F. S. Grundtvigs idéer. Herman Anker var utdannet innen teologi, og var bare 25 år da han etablerte Sagatun sammen med den ti år eldre teolog Arvesen. De var begge tilknyttet Østfold; Anker var fra Rød herregård i Halden, Arvesen var fra Onsøy. Anker gikk under navnet Herman Anker Sagatun, og hadde datteren Katti Anker Møller, som ble en kjent feminist.

På eiendommen Sagatun finnes ialt seks fredede objekter; fire bygninger, en bauta og alléen. Disse ble fredet i 1984.

Anvendt litteratur:
Jens Christian Eldal - Historisme i tre, 1998
Rød Herregård - Stiftelsen Rød Herregård, 1987

Andre kilder:
UFD
http://www.mistin.dep.no/Fredninger/fredn_sok.asp?kommune=Hamar

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt

Emil Victor Langlet

Til arc!3s hovedside med navigasjon

Rød herregård

Utvalgte utsnitt: 
Ankers villa og haven

Den dominerende gavlveggen

Detalj av karnappet

Skolebygningen og bautaen

Arvesens villa© 2002 arc!