Kongsvinger:
Guds Aasyns kirke, Brandval

De første kirkene i Brandval var på Berga og Fyrilunda, men i 1651 ble en ny annekskirke oppført på Brandval - den samme kirken som står der idag. Den svært velstående sognepresten i Grue - Herr Lars - betalte selv byggekostnadene som et lån til kongen. Kirken ble oppført i laftet tømmer av byggmesteren Erich Olsen, og fikk altertavle og prekestol utformet av den såkalte Brandvalmesteren Lauritz Lauritzen.

Kirken var opprinnelig upanelt, med tjærebredde vegger og spontak.

I 1839 måtte kirken restaureres, og ved denne anledning ble tårnet byttet ut med en liten stump, det ble satt på tegltak og panel, og det ble foretatt endel innvendige forandringer. Disse arbeidene ble ledet av byggmester Peder Olsen Hveberg.

Kirken ble igjen ombygget i årene 1876-77, og denne gang mer omfattende. Det ble bygget nytt tårn, sakristi og våpenhus, og alle yttervegger fikk ny kledning. Kirken fremstår etter denne ombyggingen som en korskirke i en nygotisk, vertikalt strebende trestil. Arkitekten bak denne ombyggingen var byggmester Günther Schüssler. Ved denne ombyggingen ble også prekestol, altertavle og andre klenodier sendt på lager, og erstattet av nye, bygget av Ole Bergqvist.

Kirkestuen ble bygget som gravkapell til kirken i 1916, og har en enkel, sluttet form med preg av nordisk nybarokk med nygotiske vinduer.

Ved den store restaureringen i 1966-67 ble interiøret tilbakeført til slik det var før 1877, slik at de lagrede kulturskattene igjen kom på plass i kirkerommet.

Anvendt litteratur:
Brandval kirke 350 år

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Kongsvinger

Günther Schüssler

Et utvalg norske kirker

Til arc!3s hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 

Kirkens kortende


Kirkestuen© 2002 arc!