Kongsvinger:
Kongsvinger jernbanestasjons ilgodshus, Østre Solørvei 17

Dette ilgodshuset har form som et stabbur, i laftet tømmer. Det har svært godt bevarte originale detaljer, men er ikke så godt vedlikeholdt som søsterbygningen på Roverud jernbanestasjon. Huset er oppført etter arkitekt Paul Dues tegninger omkring 1895, og er svært velproporsjonert, med en symmetrisk komposisjon.

Ilgodshuset sto opprinnelig på Arneberg stasjon, men ble som eneste bygning reddet fra nedrivning der. Det ble siden flyttet til Kongsvinger.

Anvendt litteratur:
Hartmann/Mangset/Reisegg - Neste Stasjon, 1997
Glåmdalen, 25/10-2000

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Kongsvinger

Paul Due© 2000 arc!