Kongsvinger:
Nesteby

Med en behagelig utsikt mot Vingersjøen ligger den stolte gården Nesteby på en bakkekam. Gården ble solgt til Bastian Fredrik Schullerud i 1835. Schullerud drev gjestgiveri og brennevinshandel i Kongsvinger. Etter hvert gikk det nedover med Schulleruds forretningsvirksomhet, og han var nødt til å la gården selges på auksjon i 1855.

Da Johan Andreas Gjems, Kongsvingers første kemner, kjøpte Nesteby i 1855, lot han snart oppføre hovedhus og flere driftsbygninger. Det gamle våningshuset ble stående, men fikk andre funksjoner. Gjems tok ikke gården i bruk før omkring 1867.

Nestebys våningshus er bygget i sveitserstil, i en gotiskinspirert variant. Hovedhuset har ni vindusakser mot sjøen, og en uvanlig delikat utvendig dekor. Huset ble bygget av distriktets kjente byggmester Günther Schüssler. Våningshusets midtakse defineres av en fremskutt veranda over to etasjer, prydet med spissbuer og gotiske trepass.

Gjems har latt sine initialer (A. G.) pryde smijernsvimpelen på det store stabburet, bygget i spirprydet nasjonal tømmerstil ved den samme Schüssler.

Her vokste sønnesønnen Ole Reidar Gjems opp (sønn av trelasthandler Andreas Marselius Gjems). Hans gavmildhet overfor Kongsvinger idrettslag (K. I. L.) bidro til at idrettsplassen Gjemselunden kunne anlegges.

Enken etter Andreas Gjems, Sigrid, solgte gården til Hedmark fylkeskommune i 1935, men allerede samme år tok arvingen Andreas Gjems d. y. (sønn av ovennevnte) Nesteby tilbake på odel. Siden er gården forblitt i Gjems-slekten.

Anvendt litteratur:
Nils P. Vigeland - Kongsvinger 1854-1954

Andre kilder:
Fortidsminneforeningen, avd. Hedmark
Tore Gustav Gjems
Registreringssentral for historiske data - http://www.rhd.uit.no/

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Kongsvinger

Günther Schüssler

Utvalgte utsnitt: 
Detalj av verandaen

Fra gårdsplassen

Endevegg

Stabburet

Fra stabburets inngangsparti

Stabburets spir© 2002/2008 arc!/arkitekturhistorie.no