Kongsvinger:
Nor ilgodshus

Denne ensomme laftede tømmerbygningen er oppført i samme stil som tilsvarende bygninger langs Flisabanen. Dette ilgodshuset har imidlertid en noe annerledes plan enn andre på strekningen. Bakenfor står et enkelt vedskjul. Arkitekt for begge bygningene var Paul Due, som også tegnet selve stasjonsbygningen på Nor - som er revet. Alle bygningene ble oppført i 1893.

Anvendt litteratur:
Hartmann/Mangset/Reisegg - Neste Stasjon, 1997

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Kongsvinger

Paul Due
© 2002 arc!