Kongsvinger:
Roverud jernbanestasjon

Denne villalignende bygningen er en av arkitekt Paul Dues stasjoner ved Solørbanen. Det er en nasjonalromantisk, panelt bygning med dragestilsavslutninger på mønene, og en svært spesiell etasjeskillerbord, dekorert med femtakkede stjerner. Stasjonsbygnigen er oppført i 1895, og har en del dekorative fellestrekk med Heimlibakken 11 i Oslo.

Ved stasjonen finnes også et ilgodshus, oppført som et laftet stabbur. Dette, og godshuset, er også tegnet av Due, og bygget samme år som hovedbygningen. Det hadde telegrafistbolig i annen etasje, mens stasjonsmesteren bodde i selve stasjonsbygningen. Tilsvarende ilgodshus finnes også ved Lunderbye Nor (Kongsvinger jernbanestasjon) men sistnevnte er dårligere vedlikeholdt, mens den opprinnelige inngansdøren og andre detaljer er intakte.

Stasjonsbygningen er av 2. klasse, mellomstasjon for Kongsvinger-Flisabanen. Denne typen ble også benyttet på Hamar-Selbanen, der kun Brummunddal er tilbake.

Anvendt litteratur:
Hartmann/Mangset/Reisegg - Neste Stasjon, 1997

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Kongsvinger

Paul Due

Utvalgte utsnitt: 
Hovedbygningens bakside

Fremspringende gavlparti

Stasjonens godshus

Stasjonens ilgodshus© 2000 arc!